Mevrouw Alfabet, versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7-3-2018

Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten en website van Mevrouw Alfabet, gevestigd aan

Esweg 9
7864 TG
Zwinderen

Mevrouw Alfabet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mevrouw Alfabet
Esweg 9
7864 TG
Zwinderen

E-mail: privacy@mevrouwalfabet.nl
Tel.: 06-30316943

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website en diensten gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee omga.

Ik respecteer de privacy van al mijn klanten en van alle gebruikers van mijn site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je gebruikt maakt van mijn diensten, vraag ik je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om mijn diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op mijn beveiligde laptop en/of op de eigen beveiligde servers van Mevrouw Alfabet en/of op de beveiligde servers van een derde partij.
 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over bijvoorbeeld ras, religie, geslacht, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid etc.

Ik heb ook niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met me op via privacy@mevrouwalfabet.nl, dan verwijder ik deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten te kunnen leveren.
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van mijn diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mevrouw Alfabet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 

Hoelang en waarom ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Van klanten bewaar ik:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wanneer je gebruiktmaakt van mijn diensten, vraag ik je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens bewaar ik om mijn diensten te kunnen leveren, om contact met je op te kunnen nemen over mijn te leveren diensten en om betalingen te kunnen afhandelen.

Ik bewaar deze gegevens zo lang als nodig is om mijn dienst te kunnen leveren en zo lang als de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst dit nodig acht, namelijk 7 jaar.

Van websitebezoekers bewaar ik:

 • Voor- en/of achternaam
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Ik bewaar je naam, IP-adres en e-mailadres wanneer je een reactie geeft op mijn blog, zodat ik met je kan communiceren. Ik bewaar je naam en e-mailadres wanneer je een bericht naar mij verstuurt met het contactformulier op de site, zodat ik met je kan communiceren. Ik bewaar gegevens over jouw activiteiten op mijn website zodat ik kan zien hoeveel mensen mijn site bezoeken en welke pagina’s ze bezoeken (zie voor dit laatste ook ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik’).
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, indien dit nodig is voor het gebruik van de website (zie: ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik’), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn website gebruikt functionele en analytische cookies en trackingcookies.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar mijn eigen beveiligde servers of naar die van een derde partij.

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik analytische cookies en trackingcookies die geplaatst worden door derden. Deze cookies houden jouw surfgedrag bij zodat ik kan zien hoeveel bezoekers mijn website heeft en welke pagina’s bezocht worden.

Wat betreft de analytische cookies en trackingcookies gaat het om het volgende:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Ook heb ik je bij de cookiemelding de mogelijkheid geboden om deze cookies te weigeren en om deze privacyverklaring in te zien.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.
 

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaar, een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar: privacy@mevrouwalfabet.nl. Ik zal binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan, je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens die bewaard dienen te worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar, kunnen niet verwijderd worden uit mijn administratie.
 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@mevrouwalfabet.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Ik gebruik beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall.
 • Waar mogelijk gebruik ik tweestapsverificatie.
 • Mails die ik bewaar, staan in een beveiligde mailbox.
 • De laptop waarop ik werk, is beveiligd met een wachtwoord.
 • De harde schijf van mijn laptop is versleuteld, zodat bij verlies of diefstal de data onleesbaar is voor iemand die het wachtwoord niet weet.
 • Back-ups worden extern opgeslagen en zijn ook versleuteld, zodat de gegevens – ook bij een hack – niet toegankelijk zijn zonder wachtwoord.
 • De website heeft een SSL-certificaat. Jouw gegevens worden dus verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ voor het webadres en aan het hangslotje in de adresbalk.
 • De wachtwoorden die ik gebruik zijn zeer sterk.

In het geval van een datalek (als ik bijvoorbeeld persoonsgegevens kwijtraak), meld ik dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens gelekt zijn.
 

Verplichtingen en gevolgen

Je bent niet verplicht je gegevens aan mij te verstrekken. Voor (potentiële) klanten heeft dit als gevolg dat ik mijn diensten niet zal kunnen leveren. Om mijn diensten te kunnen leveren, moet ik facturen opmaken die ik 7 jaar moet bewaren voor de belastingdienst en daarvoor heb ik gegevens van je nodig. Wanneer je je gegevens bij het gebruik van mijn site niet wilt verstrekken, heeft dit als gevolg dat je niet kunt reageren op mijn blogs.
 

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met me opnemen.

privacy@mevrouwalfabet.nl

Download deze privacyverklaring: Privacyverklaring Mevrouw Alfabet versie 2.0