Helma Lubbers

Mevrouw Alfabet

Helma Lubbers

Mevrouw Alfabet

5 redenen om je tekst te laten redigeren

Twee weken geleden schreef ik een blog met vijf redenen om je tekst te laten corrigeren door een tekstschrijver. Dan kan de volgende stap natuurlijk niet ontbreken, namelijk een stuk over redigeren. Als je je tekst laat redigeren, helpt dat je enorm vooruit. Een tekstschrijver kijkt namelijk heel anders naar je tekst dan jij.

Als tekstschrijver is het mijn doel om jouw tekst nóg beter te maken en je boodschap nóg sterker. Bovendien kun je mijn verbeteringen en tips weer gebruiken bij je volgende tekst. Van een goede redactieronde steek je dus wat op. Daardoor ga je zelf ook beter schrijven.

De voordelen die ik al benoemde in het stuk over het laten corrigeren van je tekst, gelden uiteraard ook wanneer je ervoor kiest om je werk te laten redigeren. Daarom vertel ik hier wat meer over wat tekstredactie inhoudt en wat het jou oplevert.

Spelling en grammatica

Het redigeren van een tekst betekent dat ik je tekst controleer op spelling, interpunctie, grammatica en consequent taalgebruik. Dit is dus hetzelfde als het corrigeren van je teksten. Ik haal je taal- en typfouten uit de tekst, zorg voor correcte interpunctie en verbeter inconsistenties.

Zinsbouw en leesbaarheid

Als de spelling van je tekst perfect in orde is, betekent dat niet dat het ook automatisch lekker leest. Je hebt vast wel eens teksten voor ogen gehad waar je maar niet doorheen kwam. Lange zinnen, moeilijk taalgebruik, lastige grammaticale constructies, geen fijn ritme. Dat zijn dingen die een lezer tegenhouden.

Neem bijvoorbeeld die lange zinnen. Teksten met te lange zinnen kunnen erg vervelend zijn. Dan volgt er bijzin na bijzin en halverwege de zin ben je de draad al kwijt en moet je weer opnieuw beginnen. Ik maak deze zinnen korter en makkelijker leesbaar zonder dat de boodschap verloren gaat. Ik zorg voor de juiste afwisseling van lange en korte zinnen, zodat je tekst prettig leest.

Stijl en doelgroep

De stijl van je tekst hangt samen met je doelgroep. Een tekst voor een raad van bestuur is bijvoorbeeld heel anders dan een tekst voor scholieren. Het is belangrijk om goed te bepalen wat je doelgroep is en hoe je hier in je tekst rekening mee houdt. Hierbij gaat het dus om de woorden die je kiest en de schrijfstijl die je hanteert.

Moet je tekst formeel zijn? Of mag het juist lekker losjes? Spreek je de lezer aan met u of je? Gebruik je wel of geen jargon?

Jargon is vaak een heikel punt. Toch is het niet altijd slecht om het te gebruiken. Schrijf je voor professionals? Dan hoef je bepaald jargon niet per se te vermijden. Zij weten immers wel waar je het over hebt. Jargon kan in sommige gevallen juist helpen. Het kan voor een professional dan duidelijker zijn wat je bedoelt. Bovendien weet je lezer dankzij je taalgebruik dat jij óók een professional bent. En dat is dan weer goed voor je geloofwaardigheid.

Zorg wel altijd voor een goede balans. Ook voor professionals is een tekst propvol jargon geen pretje. In andere teksten wil je juist absoluut geen jargon, omdat het mensen afschrikt. Denk hier dus goed over na.

De doelgroep is een groot aandachtspunt. Als de schrijfstijl niet past bij de doelgroep, kun je namelijk behoorlijk de mist in gaan. Als tekstschrijver wil ik dus altijd weten voor wie een tekst bedoeld is. Ik verbeter de stijl van je tekst en pas de woordkeuze aan aan je publiek.

Structuur

Heeft je tekst een logisch begin, middenstuk en eind? En een goede titel? Is er samenhang? Volgen de alinea’s elkaar op een logische manier op? En is het doel van de tekst duidelijk?

Soms lees je een tekst en weet je ergens halverwege pas wat nu eigenlijk de bedoeling is. Dat is verwarrend. Lezers haken af als niet duidelijk is waar de tekst over gaat en wat ze eraan hebben. Als ik je tekst redigeer, zorg ik ervoor dat je tekst een duidelijke opbouw heeft zodat het een logisch verhaal wordt.

Opmaak

Je tekst moet natuurlijk goed zijn, maar de manier waarop je de tekst brengt mag je ook niet vergeten. Vergeet dus niet om aandacht te besteden aan je opmaak. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld het gebruik van tussenkopjes en witregels. Het is ook belangrijk om op de juiste plekken in te springen. Verder let ik op het gebruik van cursieve en vetgedrukte woorden.

De opmaak van een tekst is erg belangrijk en verschilt per tekstsoort. Voor een website gebruik je een andere opmaak dan voor een brief. De opmaak moet dus passen bij je doelgroep, je boodschap en het medium. Het is de bedoeling dat de opmaak je boodschap verduidelijkt en versterkt.

Teksten voor websites moeten bijvoorbeeld veel witregels en tussenkopjes hebben. De zogenaamde ‘wall of text’ schrikt lezers op het web enorm af. Als je een website tegenkomt waar één lange lap tekst op staat, dan is de kans heel groot dat je die niet gaat lezen. Daarom zijn witregels en kopjes heel belangrijk. Je ogen hebben soms namelijk even een ‘adempauze’ nodig. Bovendien creëer je hiermee overzicht.

Tekst laten redigeren

Het redigeren van een tekst gaat dus een stuk verder dan corrigeren. Jij weet zelf vaak wel welke van de twee je nodig hebt. Want het feit dat je inziet dat je een tekstschrijver nodig hebt, is meestal wel een goede aanwijzing dat je inzicht hebt in wat je zelf wel en niet kunt.

Maar misschien twijfel je of weet je gewoon even niet wat je tekst nodig heeft. Neem dan gewoon contact met me op. Dan bekijk ik je tekst (of een deel ervan) en overleggen we gewoon met elkaar. Vervolgens geef ik aan wat het beste is om te doen. Zo maken we samen van jouw tekst een topstuk.